Bor du hos oss?

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Vad säger lagen om värme i lägenheter?

Vad säger lagen om värme i lägenheter?

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) anger att gränsen för sanitär olägenhet vid enkel mätning är lufttemperatur under 18⁰C och över 28⁰C. De allmänna råden gäller inte vid extrema väderförhållanden. I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3§ och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) vad gäller temperaturer inomhus. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20⁰C och 23⁰C. Temperaturen ska aldrig vara lägre än 18⁰C, och inte varmare än 28⁰C på sommaren.