Bor du hos oss?

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Hur ser Finnvedsbostäders riktlinjer ut kring temperaturen i lägenheten?

Hur ser Finnvedsbostäders riktlinjer ut kring temperaturen i lägenheten?

Riktlinjer avseende lufttemperatur inomhus anvisar 21⁰C som målsättning under uppvärmningssäsongen. En generell rumstemperatur på cirka 21⁰C förutsätter att den är korrekt möblerad och att såväl byggnaden som värme- och ventilationsanläggningen är i fullgod kondition. Det är av miljöskäl som Finnvedsbostäder värmer lägenheterna till som högst 21⁰C. För varje grad varmare inomhus ökar förbrukningen av energi med 5 procent och bidrar till en negativ klimatpåverkan. Under riktigt kalla vintrar eller köldknäppar kan du tillfälligt få acceptera lägre temperaturer än Folhälsomyndighetens rekommendation.