Aktuellt

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Kundundersökning

Årets kundundersökning är klar

Nu har resultatet från årets NKI-undersökning, Nöjd-Kund-Index, kommit. Syftet med undersökningen är att mäta hur nöjda hyresgästerna är med Finnvedsbostäder som hyresvärd.

Enkäten gick ut till en tredjedel av våra hushåll, 746 stycken, och svarsfrekvensen låg på 55%. Det är ett bra resultat, för vi vet att frågorna är många men de är viktiga för oss.

De områden som mäts i undersökningen är service, skötsel, boendestandard, trygghet och övrigt (bl.a. hemsidan). Vi håller samma nivå som vid förra årets undersökning och landar totalbetyget 3,9 där maxbetyget är 5. I jämförelse med de 150 största bostadsbolagen i Sverige, både privata och allmännyttiga, har Finnvedsbostäder ett snitt på 72/100 där den hyresvärd med högst betyg fick 77/100.

Enkätresultaten hjälper oss att se inom vilka områden vi har lyckats och var vi behöver lägga extra resurser för att förbättra oss. Svaren som kommer in styr i hög grad den verksamhetsplanering som görs i bolaget varje år. de hyresgäster som svarar har därmed en bra chans att påverka vilka frågor Finnvedsbostäder bör fokusera på framöver.

Alla som deltog i NKI-undersökningen var med i utlottningen av en fri månadshyra och bland alla de svarande hyresgäster var det Lars Ohlsson som hade turen på sin sida. Stort grattis Lars!

Klicka på bilden för att läsa hela resultatet av undersökningen i PDF-format.

Vinnaren av en fri månadshyra, Lars Ohlsson, gratuleras av kvartersvärden Fredrik.