Aktuellt

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Nov 30

Hyrorna för 2023 klara!

Hyresförhandlingarna för 2023 är nu avslutade.
Finnvedsbostäder AB och Hyresgästföreningen har
träffat en överenskommelse om hyresförändring på 3,3 % från den 1 januari 2023.

Undantaget höjning är lägenheterna i
kvarteret Rönnbacken på Klockaregårdsvägen 17 A-G i Bredaryd, med inflyttning under 2022.

Ytterligare undantag är nedanstående kvarter
där Finnvedsbostäder beslutat om höjning på endast 1,65 %:

• Ringvägen 59 A-D, Bredaryd
• Parkvägen 2-6, 11, Bredaryd
• Skogsstigen 1 A-K, Forsheda
• Tryggarpsbacken 4 A, Värnamo
• Salviavägen 3-11, Värnamo
• Brushanegatan 1-3, Värnamo
• Pilagårdsgatan 1-11, Värnamo


Lokaler, bilplatser och garage höjs med 3,3 % eller enligt indexklausul.

Till grund för höjningen ligger trepartsöverenskommelsen där följande parametrar beaktats:

• Taxebundna avgifter
• Förvaltning och underhåll
• Räntekostnader
• BNP och BNP per capita
• Inflation (exkl. hyror)


Höjningen är beräknad på hur dessa parametrar har påverkat Finnvedsbostäder under 2020-2022.

– Vi bedömer att vi med detta kan klara våra åtaganden med bibehållen kvalitet samt att hyresgästerna får en rimlig, hållbar, stabil och förutsebar hyresutveckling. Vi är också mycket nöjda med att ha landat förhandlingen i god tid så våra hyresgäster slipper retroaktiva höjningar, säger Stanley Guldmyr, VD på Finnvedsbostäder.