Aktuellt

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Nov 02 (2)

Utökad zonparkering i våra bostadsområden 

För att följa den allmänna utvecklingen i Sverige och anpassa oss till övriga fastighetsägare i kommunen, kommer vi att utvidga vårt bevakade och avgiftsbelagda zonparkeringssystem till fler områden. Från och med den 15 december 2023 kommer följande bostadsområden att omfattas av avgiftsbelagd zonparkering: Doktorn, Salvian, Oxtorget, Studentbostäder samt Sandgatan.

Denna förändring syftar till att skapa en bättre ordning och underhåll runt parkeringarna samt säkerställa att alla våra hyresgäster har tillgång till parkering nära sina bostäder. Securitas kommer att ansvara för övervakning, uthyrning och uppsägning av parkeringsplatserna från och med detta datum.

Hyresgästerna på dessa områden kan registrera sig för ett digitalt parkeringstillstånd och parkera på valfri plats inom parkeringszonen. Kostnaden för zonparkering är 190kr per månad. Besökande till fastigheterna betalar direkt på plats enligt skyltad information.

Vi hoppas att dessa förändringar kommer att förbättra parkeringssituationen och underlätta för våra hyresgäster att ha tillgång till parkering i närheten av sina bostäder.

Här kan du se karta över de olika parkeringszonerna samt berörda adresser:

Du som hyresgäst på respektive område kan registrera dig för ett digitalt parkeringstillstånd genom att klicka på länken nedan. Logga in med Mobilt BankID och följ instruktionerna.