Aktuellt

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Mars 21

EARTH HOUR
Lördagen 25 mars släcktes lampor ned över hela världen mellan 20.30-21.30 för att påminna oss alla om vår lånade tid på jorden och att värna om klimatet och vår planet. 

På Finnvedsbostäder arbetar vi dygnet runt, 365 dagar om året med att jobba mot en bättre framtid.

ALLMÄNNYTTANS KLIMATINITIATIV 
Under hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, som en del i detta har Finnvedsbostäder tillsammans med 192 andra bostadsbolag antagit utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatinitiativets två huvudmål innebär att sänka energiförbrukningen med 30 procent samt att verksamheten ska vara fossilfri senast år 2030.

Här är några delar vi jobbar med varje dag:

SOLCELLER
Finnvedsbostäder har idag 22 solcellsanläggningar. Tillsammans har de under 2022 producerat 215 221 (91 602) kWh närproducerad grön el. De fem senaste anläggningarna installerades under vintern 2022 och har inte bidragit med energi. Merparten av denna el använder Finnvedsbostäder lokalt på plats, endast 17 853 kWh har sålts ut på elnätet.

VINDKRAFTVERK
Finnvedsbostäder är delägare i Vallerstad vind och Klämman vind och Sveriges vindkraft kooperativ. Våra andelar i anläggningarna producerar ca 3 056 600 kWh årligen, av detta förbrukar vi själva 1 880 000 kWh till våra fastigheter. Övrig el från våra vindkraftverk kan köpas av kunder som då får helt förnybar el. Med våra vindkraftsanläggningar bidrar vi till att förstärka elproduktionen med lokal och förnybar el.

LADDSTOLPAR
Under 2022 har Finnvedsbostäder antagit en strategi för hållbar utbyggnad av laddinfrastruktur i anslutning till våra hyresgästers bostad. Förnärvarande har bolaget 16 publika laddpunkter för elbilar. Laddstolparna är anslutna till Voltiva (fd. Park & Charge) betallösning där elbilsägaren har möjlighet att betala med laddkort eller via deras websida. Under 2022 har 1 490 (1 070 år 2021) laddningar skett vid våra laddstolpar. Totalt 22 500 kWh (10 400 kWh) grön el har elbilarna laddats med. I början av 2023 installeras ytterligare 4 publika laddpunkter på Utsikten, Mossleplatån, Värnamo

KÄLLSORTERING
För att minska avfallsmängden från våra hyresgästers hushåll behöver det bli enklare att lämna förpackningar och hushållsavfall för återvinning. Bolaget arbetar därför för att öka möjligheten till fastighetsnära källsortering. Vårt mål är att alla bostadsområden med minst 25 lägenheter ska ha tillgång till fastighetsnära källsortering av hushållsavfall. För klara målet räcker det inte enbart att skapa bättre fysiska förutsättningar, det behövs även en beteende förändring. För att öka medvetenheten har det under 2022 gjorts pilotprojekt med upprustade miljöhus, förtydligat uppmärkning av källsorteringskärl samt genomfört event tillsammans med hyresgästerna med information om hur man sorterar rätt.