Aktuellt

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Juni 10

Stipendium från Finnvedsbostäder.

I samband med Campus avslutning i förra veckan delade vi på Finnvedsbostäder ut vårt stipendium för bästa examensarbete inom utbildningen till fastighetsingenjör. Vi säger grattis till Ludvig Åberg och Christofer Antonsson som har arbetat fram en ekonomisk och miljömässig jämförelse av FVP-och FTX-system.

Förenklat kan man säga att det handlar om för- och nackdelar mellan två olika system för ventilation i fastigheter, FVP – som bygger på frånluftsvärmepump, och FTX – som arbetar med värmeväxlare.

I motiveringen, som undertecknats av Finnvedsbostäders vd Stanley Guldmyr heter det att "examensarbetet präglas av noggrannhet och överskådlig struktur samt ett logiskt flöde i redovisningen".