Aktuellt

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Jan 31

Hyrorna för 2024 är klara

Överenskommelse gällande hyror för 2024 är nu träffad mellan Hyresgästföreningen Region Sydost och Finnvedsbostäder AB för samtliga fastigheter inom beståndet.

Finnvedsbostäder och Hyresgästföreningen Region Sydost har valt att ha en fortsatt dialog om den årliga hyreshöjningen för 2024 trots att det finns ett ärende påbörjat hos Hyresmarknadskommittén (HMK).

Parterna är överens om följande hyresförändring från och med 1 februari 2024:

  • Lägenheter med varmhyra höjs med 68 kronor per kvadratmeter och år, med ett maxtak på 600kr/månad.

 

  • Lägenheter med kallhyra höjs med 60 kronor per kvadratmeter och år.

        - Skogsstigen 1 A-K, Forsheda

        - Parkvägen 2-6, 11, Bredaryd

        - Ringvägen 59 A-D, Bredaryd

        - Tryggarpsbacken 4 A, Värnamo

 

  • Lägenheter som är totalrenoverade höjs med 53 kronor per kvadratmeter och år.

 

  • Lägenheter med presumtionshyra utan investeringsstöd höjs med 47 kronor per kvadratmeter och år, med ett maxtak på 600kr/månad.

        - Pilagårdsgatan 1-11, Värnamo

        - Brushanegatan 1-3, Värnamo

        - Salviavägen 3-11, Värnamo

 

Februari månads hyra betalas retroaktivt på hyresavin för mars månad.

 

Debitering av el/värme/varmvatten

  • Debitering av el är sänkt med 27 % till 1,93 kronor per kWh exkl. moms.
  • Debitering av värme höjs med 17 % till 0,93 kronor per KWh exkl. moms.
  • Debitering av varmvatten höjs med 12 % till 73,23 kronor per kbm exkl. moms.

 

Hur omfattande blir min hyresjustering?

Exempel:

• För en lägenhet på 50 kvm innebär detta en höjning av månadshyran med 283 kr.
• För en lägenhet på 70 kvm innebär detta en höjning av månadshyran med 397 kr.
• För en lägenhet på 90 kvm innebär detta en höjning av månadshyran med 510 kr.

 

Carport/garage/lokal

Carportar och garage höjs med 7 %

Lokaler höjs med 5,85 %

Hyreshöjningen gäller från och med 1 januari 2024.

Januari och februari månads hyra betalas retroaktivt på hyresavin på mars månad.

 

Till grund för hyreshöjningen ligger bl.a. ökade kostnader för fjärrvärme, vatten/avlopp och räntor. Utöver det ser vi en fortsatt hög inflation, KPI samt höga byggmaterialpriser och personal- och entreprenadkostnader.


Vi är glada över att nu ha nått en överenskommelse med Hyresgästföreningen och undviker därmed en större retroaktiv höjning för våra hyresgäster, säger Martin Svensson, VD Finnvedsbostäder. Vi vill poängtera att vi valt en höjning baserad på kronor per kvadratmeter för en mer rättvis hyreshöjning. En höjning i kronor per kvadratmeter innebär att
alla får samma höjning i förhållande till antalet kvadratmeter de förhyr, avslutar Martin Svensson.

 

Har du fler frågor gällande hyreshöjningen eller vad som gäller för din lägenhet är du välkommen att kontakta oss på info@finnvedsbostader.se eller 0370-48400.