Aktuellt

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Jan 09

Utökad zonparkering i våra bostadsområden 

För att följa den allmänna utvecklingen i Sverige och anpassa oss till övriga fastighetsägare i kommunen, kommer vi att utvidga vårt bevakade och avgiftsbelagda zonparkeringssystem till fler områden. Från och med den 15 februari 2024 kommer följande bostadsområden att omfattas av avgiftsbelagd zonparkering: Tryggarpsbacken 1-5, Vråen 1, Vråen 2-Vråen centrum, Vråen 3-4, Finngatan 19-21, Brunnsgatan 17-18.

Denna förändring syftar till att skapa en bättre ordning och underhåll runt parkeringarna samt säkerställa att alla våra hyresgäster har tillgång till parkering nära sina bostäder. Securitas kommer att ansvara för övervakning, uthyrning och uppsägning av parkeringsplatserna från och med detta datum.

Hyresgästerna på dessa områden kan registrera sig för ett digitalt parkeringstillstånd och parkera på valfri plats inom parkeringszonen. Kostnaden för zonparkering är 190kr per månad. Besökande till fastigheterna betalar direkt på plats enligt skyltad information.

Vi hoppas att dessa förändringar kommer att förbättra parkeringssituationen och underlätta för våra hyresgäster att ha tillgång till parkering i närheten av sina bostäder.

Här kan du se karta över de olika parkeringszonerna samt berörda adresser:

Du som hyresgäst på respektive område kan registrera dig för ett digitalt parkeringstillstånd genom att klicka på länken nedan. Logga in med Mobilt BankID och följ instruktionerna.

För dig som hyr carport eller garage är det viktigt att tänka på att du betalar för din carport/garageplats och det är på den du parkerar din bil. Vill du parkera på parkeringsplatserna utanför din hyrda plats behöver du registrera och betala enligt informationen ovan.