Aktuellt

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Dec 17 (1)

Höjda betyg för Finnvedsbostäder i hyresgästundersökning

Under hösten har Finnvedsbostäder tillsammans med undersökningsföretaget AB Wikner & Co QM genomfört en nöjd-kund undersökning där en tredjedel av våra hushåll har fått svara på frågor om sitt boende och om upplevelsen av oss som företag. Frågorna har berört service, skötsel, boendestandard, trygghet och övrigt.

Av 722 tillfrågade hushåll har 52 % besvarat enkäten. Det totala snittbetyget har höjts från 3,8/5 i fjol till snittbetyg 3,9/5 i år, vilket bedöms vara en god höjning på ett år. I jämförelse med de 150 största bostadsbolagen i Sverige, både privata och allmännyttiga, har Finnvedsbostäder ett snitt på 72/100 där den hyresvärd med högst betyg fick 77. Även i NKI (Nöjd Kund Index) mätningen har Finnvedsbostäder detta år höjt sitt betyg från 70 till 72.

Liksom förra året får Finnvedsbostäder höga betyg när det gäller trygghet som hamnar på betyg 4,3/5 totalt för hela beståndet. Här uppger de svarande att de känner sig trygga i sitt boende och trivs bra i sin lägenhet och sitt bostadsområde. Även service får högt betyg och landar på 3,9/5.

Uppföljningen av denna undersökning kommer fortsätta även nästa år med en tredjedel av beståndet. Det innebär att när nästa års undersökning är avslutad har samtliga hushåll fått möjlighet att delta i undersökningen. Dessa återkommande undersökningar ger oss möjlighet att identifiera och och följa upp eventuella förbättringsområden.

Se bifogad länk för att ta del av det övergripande undersökningsresultatet.