Aktuellt

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Jun 02

Finnvedsbostäders nyinstiftade stipendium 2020 tilldelades i fredags Jessica Svensson för examensarbetet "Solcellers påverkan på miljön" utfört vid Campus Värnamo Fastighetsingenjörsutbildningen med motiveringen:

"Examensarbetet belyser vikten av framtida energiproduktion och problemen med att gå från fossila energikällor till hållbar produktion och återvinning efter solcellernas livslängds slut. Överskådlig struktur över presentationen samt ett logiskt flöde i redovisningen."

Finnvedsbostäder har i flera år varit delaktiga i arbetet med ledningsgruppen för fastighetsingenjörsutbildningen på Campus Värnamo och under åren också haft flera studenter som gjort sin LIA-period hos oss. Så känns det naturligt för oss att vilja bidra på något sätt, säger Finnvedsbostäders VD Stanley Guldmyr. Därför bestämde vi oss i år efter samtal med direktionen på Campus Värnamo att instifta ett eget stipendium för bästa examensarbete på fastighetsingenjörsutbildningen, där Jessica Svensson blir den första att erhålla stipendiet, fortsätter Stanley Guldmyr.

Diplom och stipendiesumma på 5 000 kr utdelades vid en digital ceremoni i fredags 29 maj.