Aktuellt

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Jan 14

Hyrorna för 2022 är klara

Hyresförhandlingarna för 2022 är nu avslutade. Finnvedsbostäder AB och Hyresgästföreningen har träffat en överenskommelse om en hyresförändring på 1,85 % från den 1 januari 2022, förutom lägenheterna i kvarteret Väduren, Vädursvägen 2-20, med inflyttning under 2021 som undantages höjning.

Ytterligare undantag är nedanstående kvarter där Finnvedsbostäder beslutat om höjning på endast 0,5 %:

• Kvarter Städet, Pilagårdsgatan 1-11

• Kvarter Brushanen 2, Brushanegatan 1-3

• Kvarter Salvian, Salviavägen 3-11

Lokaler, bilplatser och garage höjs med 1,85 % eller enligt indexklausul.

Januaris hyresförändring kommer debiteras retroaktivt på februari månads hyresavi.

Till grund för hyreshöjningen ligger bl.a. utvecklingen av byggmaterialpriser, fjärrvärme, renhållning och kostnader för el. Utöver det ser vi en ökad personal- och entreprenadkostnad, KPI och stigande inflation.

Finnvedsbostäder och Hyresgästföreningen har även kommit överens om prisjustering för el, värme och varmvatten för 2022. Prisförändringen gäller fr.o.m. förbrukningen i januari och berör endast de hyresgäster som har individuell mätning (IMD) i sina bostäder. (se tabell till höger)

 "Hyresförhandlingarna har detta år tyvärr dragit ut något på tiden, men både vi och Hyresgästföreningen har accepterat HMK:s medlingsbud. Vi har därmed lyckats begränsa den retroaktiva hyreshöjningen till enbart en månad", säger Stanley Guldmyr, VD Finnvedsbostäder.


Finnvedsbostäder AB är Värnamos kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar mer än 2900 lägenheter och lokaler i Värnamo kommun.

Företaget har genom sitt stora fastighetsbestånd kapaciteten att erbjuda en variation av boenden i kommunen och samtidigt kunna möta individuella önskemål och krav på boende. Valfrihet och medbestämmande är viktiga ledord hos Finnvedsbostäder och målet är att underlätta för hyresgästen och alltid ge bästa möjliga service.

Sammanlagt omfattar bolagets verksamhet 174 681 kvm bostadsyta fördelat på 2 754 lägenheter, 179 lokaler och 783 garage. I samtliga fastigheter ansvarar Finnvedsbostäder för uthyrningen, den tekniska förvaltningen och förädlingen