Om oss

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Sponsring

Sponsring

Finnvedsbostäder AB arbetar för att hjälpa till att skapa social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet i kommunen. Detta gör vi bland annat genom att stödja föreningar, kultur, idrott och andra evenemang som bidrar till Värnamo blir en attraktiv, trygg och säker kommun.


Så här ser vi på sponsring:

Sponsring är ett samarbete mellan Finnvedsbostäder AB och ett företag/organisation/förening med ömsesidig nytta för båda parter.

Sponsringsinsatser ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och bidra till att uppfylla våra mål för Finnvedsbostäder AB och för Värnamo kommun.

Finnvedsbostäder AB sponsrar aktiviteter, kultur och föreningar som

  • stödjer en positiv utveckling i de bostadsområden där Finnvedsbostäder har en stor andel fastigheter.
  • når många människor.
  • tillför kommunen positiva värden.
  • kan uppvisa ett bra fokus på genusperspektivet i sin verksamhet

Finnvedsbostäder AB sponsrar inte

  • verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ.
  • politiska partier eller religiösa organisationer.
  • företag/organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö.
  • Enskilda idrottare

Finnvedsbostäder AB förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.
Under vissa perioder kan prioriteringarna variera och det är inte heller möjligt att sträva efter att till hundra procent täcka all sponsring som söks.

Att söka sponsring

Sponsring kan ske genom regelrätta avtal eller genom att stöd ges till enskilda arrangemang eller aktiviteter som uppfyller våra krav. Vi kan stödja en förening eller aktivitet ekonomiskt, men också genom att t.ex låna ut en lokal, utrustning, material eller personal.

För mer information kontakta:

Camilla Lundh
Marknadschef
Tel: 0706-89 84 03
E-post » camilla.lundh@finnvedsbostader.se