Policy

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

På Finnvedsbostäder strävar vi efter att vår hemsida www.finnvedsbostader.se ska kunna användas av så många som möjligt oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 AA (De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med hemsidor i offentlig sektor)

För närvarande är vi medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier för webtillgänglighet. Vi har för avsikt att så snart som möjligt avhjälpa kända fel. Vår hemsida kommer successivt att granskas och uppdateras. Vår ambition är att så snart som möjligt kontrollera alla sidor på hemsidan och åtgärda de tillgänglighetsproblem vi själva internt kan åtgärda. Det finns även delar som vår utvecklare kommer att behöva åtgärda.

Kontakta oss för att anmäla fel och brister

Har du upplevt fel eller andra brister som hindrat dig från att ta del av vår digitala service vill vi gärna att du kontaktar vår kundtjänst via mail info@finnvedsbostader.se eller telefon 0370-484 00.

Kontakta tillsynsmyndighet DIGG

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du efter att du kontaktat oss fortfarande inte är nöjd med hur vi tillgodosett kraven på tillgänglighet så kan du vända dig till DIGG som är en oberoende extern part.