Policy

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för finnvedsbostader.se

Finnvedsbostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur finnvedsbostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Finnvedsbostader.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt inom några dagar. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till info@finnvedsbostader.se
 • ring 0370 - 484 00

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning. 

 

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet.

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt.

Vi har påbörjat arbetet med anpassningar och kommer försöka åtgärda allt som är skäligt. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder och filmer

 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydlig beskrivning.
 • Det finns film som saknar syntolkning och textalternativ.

Färger

 • Texter, fält, länkar, knappar och fokusmarkering har ibland färger som kan vara svåra att se.

Länkar och titlar

 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
 • Sidor har otydliga titlar.

Skärmläsare och navigering utan mus.

  • Hela webbplatsen och menyn går inte att nå utan mus eller med skärmläsare.
  • Rubriker är inte alltid uppmärkta eller i logiska nivåer.
  • Tab-ordningen är inte alltid logisk.
  • Det saknas genväg och innehåll ligger inte i rätt landmärken.
  • Listor med länkar och text är inte alltid grupperade som listor.
  • Instagram och Facebook ikonerna har otydliga namn.
  • Iframe med video saknar titel.
  • Filtrering, bevakningar och översättning går att fälla ut men skärmläsare får inte den informationen.

Formulär

 • Användaren får inte tillräcklig hjälp att rätta fel.
 • Det saknas etiketter till fält och skärmläsare får inte veta vilka fält som är obligatoriska.
 • Användare utan mus får inte automatiska förslag för att fylla i fält.

Andra brister

 • Webbplatsen laddar om automatisk efter ett antal minuter.
 • Det saknas sök-funktion.
 • När texter eller skärmen förstoras och i liggande skärm kan det bli svårt att läsa en del texter.
 • Webbplatsens kod validerar inte.

Dokument

 • Dokument är inte tillgängliga

 Oskäligt betungande anpassning.

Delar av webbplatsen tillhör ett system som vi har begränsade möjligheter att anpassa. Vi ser över vilka delar som kan åtgärdas och för vilka delar vi kommer åberopa undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen.

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av Finnvedsbostader.se.

Senaste bedömningen gjordes den 12 maj 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 maj 2022.