Aktuellt

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Nov 25

Klimat-och Energikicken konferens

Under två fullspäckade dagar är vår personal inom Fastighetsutveckling i Trollhättan för att delta på den årliga konferensen Klimat- och energikicken. Konferensen innehåller frågor kring energi- och effektivisering, arbete med fossilfrihet, förnybar energi, klimatkrav i nyproduktion, renovering och förvaltning samt klimatsmart boende. Syftet med konferensen är att vår grupp inom Fastighetsutveckling ska stärka sitt strategiska och praktiska arbete, få nya idéer och skapa nya bekantskaper inom klimat och energifrågor.

Ett aktivt hållbartsarbete

En god miljö är grunden för vår välfärd och klimatförändringarna ett hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. Det behövs en förändring av vårt sätt att använda jordens resurser. Vi vill främja att upphandlade varor och tjänster bidrar till en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling och ska vid inköp ta hänsyn till miljön och ställa krav på våra miljöanpassade material, tjänster och utrustning. Vid upphandlingar och inköp ska våra leverantörer uppfylla lagstadgade krav ut hälso- och miljösynpunkt. Vi ställer också miljökrav i tekniska specifikationer där vi hänvisar till kriterier för miljömärkningar. Vi strävar mot att våra leverantörer alltid ska använda produkter och metoder som har så liten miljöbelastning som möjligt.