Aktuellt

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Nov 24

Dags att söka sponsring för 2021

Finnvedsbostäder AB arbetar för att hjälpa till att skapa social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet i kommunen. Detta gör vi bland annat genom att stödja föreningar, kultur, idrott och andra evenemang som bidrar till att Värnamo blir en attraktiv, trygg och säker kommun.

Sponsring kan ske genom regelrätta avtal eller genom att stöd ges till enskilda arrangemang eller aktiviteter som uppfyller våra krav. Vi kan stödja en förening eller aktivitet ekonomiskt, men också genom att t.ex. låna ut en lokal, utrustning, material eller personal.

Är din förening intresserad av att söka sponsring är det nu dags att kontakta oss.