Aktuellt

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta vad du söker: info@finnvedsbostader.se

Jul 02

Vi söker en kvartersvärd

Finnvedsbostäder AB är Värnamos kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar mer än 2900 lägenheter och lokaler i Värnamo kommun. I samtliga fastigheter ansvarar Finnvedsbostäder för uthyrning, förvaltning, fastighetsskötsel och förädling. Finnvedsbostäder är Värnamos största hyresvärd med resurserna och viljan att ordna ett bra boende. Finnvedsbostäder står för långsiktighet, trygghet, miljö- och kvalitetstänkande och tillhandahåller attraktiva hyresrätter för livets alla skeden, med god service till konkurrenskraftiga hyror.

Kvartersvärd till område Väst, heltid

Dina arbetsuppgifter

Finnvedsbostäder söker nu efter en ny kvartersvärd för att förstärka vår arbetsgrupp på område Väst. Arbetet som kvartersvärd rymmer ett brett fält av uppgifter.

Tjänsten innefattar:

 • Ansvar för att planera och utföra felavhjälpande underhåll i lägenheter, gemensamma utrymmen samt lokaler.
 • Ansvar för att planera och utföra felavhjälpande underhåll på delar av både inre- och yttre byggnad
 • Ansvar för utförande av tillsyn och skötsel både på inre- och yttre del av byggnad.
 • Planering av rondering samt tillsyn och skötselåtgärder enligt bolagets rutin samt beslutande service och kvalitetsnivåer.
 • Ansvar för att återrapportera utförd åtgärd till kund/hyresgäst samt avrapportera utförda arbetsorder enligt rutin
 • Arbeta med förebyggande underhåll för att bidra till ett förbättrat driftsnetto i fastigheterna.
 • Ansvara för god kundinformation gällande reparationer samt skapa god kvalitet, trygghet och säkerhet i samband med besök i lägenheter/lokaler.
 • Tillse att beställt felavhjälpande underhåll blir utfört samt vid behov uppföljning och kontroll av interna/externa hantverkare.
 • Hantera, beställa, registrera och avrapportera arbetsorder i Ärendehanteringssystem.
 • Deltagande i interna möten för planering och uppföljning.
 • Löpande rapportering till områdeschef avseende arbetets fortskridande och eventuella större avvikelser m.m.
 • Ingå i beredskap på icke ordinarie arbetstid (ej aktuellt i nuläget)
 • Medverka i verksamhetens kontinuerliga uppföljning och avvikelsehantering.
 • Sakgranskning och attest av leverantörsfakturor
 • Medverka vid bostadsmöten/samrådsmöten
 • Övriga förekommande uppgifter i relation till tjänstens omfattning.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är driven, engagerad, kreativ, initiativtagande och har hög servicekänsla. Vi tror att du har erfarenhet av service och det är meriterande om du har jobbat inom fastighetsbranchen eller ett liknande arbete där du har haft kundkontakt. Vidare är du självgående, tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt arbetssätt och driver processer vidare. Att arbeta för och tillsammans med andra trivs du med.

Kvalifikationer

Du har mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska. Vi arbetar i fastighetssystemet Incit Xpand och vårt mål är att jobba så mobilt och digitalt som möjligt och därför ställs krav på digital mognad. I ditt jobb som kvartersvärd har du kontakt med alla typer av människor där det är mycket viktigt att alla behandlas lika utefter Finnvedsbostäders värdegrund.

Vi på Finnvedsbostäder kan erbjuda dig ett utvecklande och spännande jobb i ett expansivt bostadsbolag där du har stora möjligheter att påverka ditt och vår verksamhets arbete.

Ansökan: Ansökan skickas till nyttjobb@finnvedsbostader.se. Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev senast 2021-08-20.

Märk din ansökan med "Kvartersvärd" i ämnesraden

Arbetsort: Inom Värnamo kommun, ort varierar.

Kontakt: Områdeschef Väst Catherine Steiner

Kontakta oss på 0706- 12 80 38 eller catherine.steiner@finnvedsbostader.se om du har några frågor